Vanzari


Anuntul 1

„Subscrisa SMART TACTIC IPURL, cu sediul in Bucuresti, Str.Poterasi nr.35, et.2, ap.7, sector 4, CUI 33865815; RFO 0788/21.11.2014, prin practician in insolventa Claudia David, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei LORIN & SEPETE CONSTRUCT SRL cu sediul in Bucuresti, sector 5, Str.Novaci nr.7, bl.P52, sc.2, et.4, ap.45, avand J40/4875/2005 si CUI 17352885, numita in dosarul nr. 20849/3/2015 de pe rolul Tribunalului Bucuresti, scoatem la vanzare in conditiile aprobate de Adunarea Creditorilor din data de 16.11.2018, vehiculul Microbuz Fiat Ducato. Detalii in anuntul de vanzare atasat.