INSOLVENTA

Clarificare terminologică: insolvenţă, reorganizare, faliment

Este foarte important de subliniat in aceasta prezentare că noţiunea de insolvenţă nu se confundă nici cu reorganizarea nici cu falimentul.

Procedura insolvenţei este o procedură cadru căreia i se subsumează două subcategorii de procedura: reorganizarea şi falimentul.

Deschiderea procedurii de insolvenţă.

In condiţiile in care o societate se confruntă cu dificultăţi financiare, fie la cererea unuia sau a mai mulţi creditori, fie la cererea societăţii insaşi, se deschide procedura insolvenţei. Odată cu deschiderea procedurii de insolvenţă este desemnat un administrator judiciar.

Perioada de observaţie.

După deschiderea procedurii insolvenţei se desfăşoară aşa numita perioadă de observaţie care durează de la data pronunţării sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei şi, după caz, a) pănă la data pronunţării hotărarii de confirmare a planului de reorganizare sau b) pană la data pronunţării unei hotărari de deschidere a procedurii de faliment. Ca durată temporală perioada de observaţie durează in mod obişnuit intre 30 şi 200 de zile (uneori chiar mai mult) de la data deschiderii procedurii.

In perioada de observaţie administratorul judiciar intocmeşte Raportul privind cauzele şi imprejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă. In cadrul acestui raport administratorul judiciar analizează pe de-o parte cauzele insolvenţei (a crizei societăţii) iar pe de altă parte se pronunţă asupra şanselor de reorganizare şi redresare a acesteia.

Decizia intrării în reorganizare sau în faliment.

In funcţie de concluziile concrete ale raportului menţionat la punctul anterior, cu consultarea reprezentanţilor societăţii (asociaţi, administratori) dar şi a creditorilor se ia decizia reorganizării sau a falimentului.

Decizia de reorganizare se concretizează intr-un plan de reorganizare, in timp ce decizia de faliment se concretizează intr-o cerere de deschidere a procedurii de faliment.

Avand in vedere clarificarile de mai sus si in functie de procedura aplicabila (reorganizare judiciara sau faliment) putem specifica cateva dintre serviciile oferite de noi:

  • inventarierea activelor societatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
  • conducerea sau supravegherea activitatii societatii pe perioada de observatie, reorganizare judiciara;
  • intocmirea planului de reorganizare si supravegherea respectarii acestuia
  • intocmirea strategiei de valorificare a activelor societatii aflate in
  • insolventa, fie prin licitatie, fie prin negociere directa in conditiile Legii nr.85/2006
  • valorificarea activelor si recuperarea creantelor debitorului;
  • distribuirea sumelor si radierea societatii debitoare din Registrul Comertului;
  • intocmirea rapoartelor de inchidere a procedurii de insolventa in conditiile legii;
  • in functie de situatiile identificate, formularea cererilor de angajare a raspunderii membrilor organelor de conducere, in conformitate cu prevederile prevederile legale.